Bə mətni dəvarde

Gambijə

Сe Vikipediá
Ce Gambijə parcəm

Gambijə (Republic of The Gambia) — Afrikədə kišvər. 18 fevral 1965-inə sorədə ozod byə. Rəsmi zyvonyš ingilisije. Əroziš 10 380 km²-e. Əholiš 1 miljon 878 həzoje. Pulyš dalasije. Pojtaxtyš Banjule.

Numunə:Afrika dovləton