Bə mətni dəvarde

Google

Сe Vikipediá
Google

Google — otyrnije kardə sajtonədə gyləje. Cy dynjo ən məšhurə sajtonədə gyləje. Ym sajt 15 sentjabr 1997-inə sorədə ofajə byə. Ym sajt 200-sə ve zyvonədə heste. Ym sajti xyvand, əj ofajə kardəkəs Sergej Brine.