Bə mətni dəvarde

Sergej Brin

Сe Vikipediá
Sergej Brin

Sergej Brin (Sergey Brin; 21 avgust 1973) — Moskvadə bə dynjo omə. Millətyš jəhudije. Əv dyşdə xeyzoni 1979-inə sorədə bə Amerikə Ibyə Štaton kuc kardəše. Əcəy pyə rijazijjatvon byə. 14 sentjabr 1997-inə sorədə əv Google-i ofajə kardəše. Dynjo ən ərbobə odəmonədə gyləje. 1 gylə kinə, 1 gylə zoəš heste.