Gorani zyvon

Сe Vikipediá
Gorani (in Perso-Arabic)

Gorani zyvon — ce Hind-Avropə zyvonon xyjzoni Ironi zyvonon grupi aid byə zyvon. Azəri zyvon Atropatena zyvon byə. Azəri zyvonədə det bə 17-inə sasori syxan kardəšone. 17-inə sasorədə azəri zyvonədə syxan kardəkəson bə Kurdi ovaštən. Zyvoni alimon fikršon yme ki azəri zyvon ən ve ysətnə Zazaki ve oxšedə.