Tispir:Zyvonon

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

In Kateqoriyə bə zıvonon həsr bəbe. Dınyo dimədə 6000-ku detobə 7000 zıvon heste. Im zıvonon kali qılon rəsmi statusšon heste, veyni qılon rəsmi statusšon nie. Kali zıvonon nıvıšte ənənəšon heste, veyni nišone. Dınyo zıvonon bə Zıvonə Xeyzonon aid kardedən. Çı zıvonə xeyzononku ən yoli Hind-Avropə xeyzone. Tolıši ən bə Hind-Avropə xeyzoni aide.

Žinə kategorijon

Čəmi 2 kategoriyonku 2 žinə kategoriyə nišo doə byə.

H

T

Səhifon by kategorijədə "Zyvonon"

Ym kategoriyədə 5 səhifə heste. Əvon 5 səhifə nišo doə byə.