Tispir:Zyvonon

Сe Vikipediá

In Kateqoriyə bə zıvonon həsr bəbe. Dınyo dimədə 6000-ku detobə 7000 zıvon heste. Im zıvonon kali qılon rəsmi statusšon heste, veyni qılon rəsmi statusšon nie. Kali zıvonon nıvıšte ənənəšon heste, veyni nišone. Dınyo zıvonon bə Zıvonə Xeyzonon aid kardedən. Çı zıvonə xeyzononku ən yoli Hind-Avropə xeyzone. Tolıši ən bə Hind-Avropə xeyzoni aide.