Bə mətni dəvarde

Həšinyštə Almanijə

Сe Vikipediá
Həšinyštə Almanijə gerb

Həšinyštə Almanijə (Bundesrepublik Deutschland) — 1949-1990-inə soronədə byə kišvəre. Pajtaxtyš Bonn byə. Pulyš cy Həšinyštə Almanijə marka byə. Rəsmi zyvonyš alman byə. Əroziš 248 577 km², əholiš 63,25 miljon byə.