Hamad Bin Xəlifə Al Tani

Сe Vikipediá
Hamad Bin Xəlifə Al Tani

Hamad Bin Xəlifə Al Tani (1 yanvar 1952 Doha, Katar). Çe Katari 7-inə əmir bıə. Kataradə bə dınyo omə. Çe Katari 8-inə əmir Tamim Bin Hamad Al Tani pıəy. Çe Katari 6-inə əmir Xəlifə Bin Hamad Al Tani zoay. 1971-inə sorədə Dıjdə Britaniyədə hərbi məktəbış handəşe. Bə Katari oqardə bəpeştə Katari ləşkərədə ko kardəşe. Çe Katari ləşkəri komandan bıə. 1995-inə sorədə ıştə pıə hakimiyyətədə eğandəşe. Əçəy pıə 1995-2004-inə soronədə İsveçrədə jimon kardəşe. 2004-inə sorədə bə Katar oqardə. 25 iyun 2013-inə sorədə hakimiyyəti bəştə zoa doaşe.