Bə mətni dəvarde

Tamim Bin Hamad Al Tani

Сe Vikipediá

Tamim Bin Hamad Al Tani (3 iyun 1980 Doha, Katar). Çe Katari 8-inə əmire. Kataradə bə dınyo omə. Katari 7-inə əmir Hamad Bin Xəlifə Al Tani zoay. Dıjdə Britaniyədə hərbi məktəbış handəşe. Bə Katar oqardə bəpeştə olimpiya komitə rəhbər bıə. Bə vərzıjon inkişafi ve fikir doaşe. 25 iyun 2013-inə sorədə çe Katari kral bıə.