Bə mətni dəvarde

Hillari Klinton

Сe Vikipediá
Hillari Klinton

Hillari Klinton (Hillary Diane Rodham Clinton; 26 oktjabr 1947) — Amerikə Ibyə Štaton 67-inə devləti kotib byə. 1947-inə sorədə cy Amerikə Ibyə Štaton Cikago šəhərədə bə dynjo omə. 1969-inə sorədə Jell universitetyš oroxnijəše. 21 janvar 2009-1 fevral 2013-ədə cy Amerikə Ibyə Štaton kišvəri katib byə. Cy Amerikə Ibyə Štaton 44-inə prezident Bill Klintoni žene. 1 gylə kinəš heste. 2016-inə sori 8 nojabri səcynijedə əv bə Donald Trampi məǧlub be.

Əcəj kinə Celsi Klintone.