Bə mətni dəvarde

Bill Klinton

Сe Vikipediá
Bill Klinton

Bill Klinton (William Jefferson Bill Clinton; 19 avgust 1946) — Amerikə Ibyə Štaton 42-minə prezidente. Əslyš Irlandijəvyže. 2 kərə 1992–1996 soronədə prezident vyžynijəšone. I gyləj kinəš heste. Əcəj žen Hillari Klinton peš bəj cy Amerikə Ibyə Štaton kišvəri kotib byə. Əcəj kinə Celsi Klintone.