Bə mətni dəvarde

Hirohito

Сe Vikipediá
Hirohito

Hirohito (29 aprel 1901-7 yanvar 1989). Əv çe Yaponiya 124-inə imperator bıə. Tokioədə bə dınyo omə. Yaponiyadə xususi məktəbədə handəşe. 26 yanvar 1924-inə sorədə əv dışdə diyəroyə avlodi kəxıvand bıə. 5 qılə kinəş, 2 qılə zoaş bıə. 25 dekabr 1925-inə sorədə peş ıştə pıə marde bə hakimiyyət omə. Dıminə dınyo canqadə əv çe Adolf Hitleri tərəfi qətəşe. Peş Dıminə dınyo canqi əv hakimiyyətədə mande zınəşe. Əv çe Yaponiya 125-inə imperator Akihito pıəy. Əv çe Yaponiya 123-inə imperator Yosihito zoay.