Bə mətni dəvarde

Hisob

Сe Vikipediá
Hisob. Gans Sebald Bexam. XVI əsr

Hisob[1][2]rijozijoti ǧysm, kom ədədon umutejdə, cəvon əloǧon ijən xysusijət.

Hisobi predmet ədədi məlumote (təbii, təmomə, rasionalə, həǧiǧijə, kompleksə) ijən cəvon xysusijət. Hisobədə dijə kardə bejdən pam, hisob kardə əməlijoton (səpejəndyome, beše, žə be, baxš karde) ijən hisob karde cəmon. Čo-čo təmomə ədədon xysusijəton umutejro alijə hisob məšǧul bejdə, ja ədədon nəzərijə. Nəzəri hisob bo ədədi umutej ijə analizi ko kardejdə, bəs formalə hisobədə predikaton ijən aksiomon məntyǧinə soxtemononku votejdə. Hisob gyləj ən ǧədiməjnə ijən cy rijozijoti əsosə elmonədəj; əv ve neze de čəbri, ədədon nəzərijə ijən həndəsə.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Aboszoda F.F. «Russko-talışskiй slovarь (60 000 slov i vırajeniй)» A-Я. — Moskva: OOO MFVTK-press, 2011. — 22 s.
  2. Pireйko L. A. «Talışsko-russkiй slovarь. Tolışə ürüsə lüğət». 1976, c. 289