Rijozijot

Сe Vikipediá
Rəqəmon

Rijozijot — hisobi elme. 2 forməš heste. Aksiom, teorem. Aksiomi isbat karde lozim ni. Teoremi isbat karde lozim ni. μάθημα (máthēma). Ce junanon zyvonədə elm məno dojdə. Ce rijozijoti tarix ve ǧədime. Rijozijot bə Texniki elmon aide.

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbyǧijə elmonDyrystə elmonFundamentalə elmon
RijozijotFizikəKimjəCoğrafiyaAstronomijəGeologijəBiologijəTaryxZyvonətiFilologijəFilosofijəPsixologijəTəbobətSosiologijəAntropologijəEkonomijəInformətikə