Rijozijot

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Rəqəmon

Rijozijot — hisobi elme. 2 formaş heste. Aksiom,teorem. Aksiomi isbat karde lozim ni. Teoremi isbat karde lozim ni. μάθημα (máthēma). Çe yunanon zıvonədə elm məhnə doydə. Çe riyaziyoti tarix ve ğədime. Riyaziyot bə Texniki elmon aide.

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbiqi elmon
RiyaziyotFizikəKimyəCoğrafiyaAstronomiyəQeoloqiyəBioloqiyəTarıxZıvonətiFiloloqiyəFilosofiyaPsixoloqiyəSosioloqiyəAntropoloqiyəEkonomiyəİnformətikə