Bə mətni dəvarde

Rijozijot

Сe Vikipediá
Rəgəmon

Rijozijot[1] — hisobi elme. 2 forməš heste. Aksiom, teorem. Aksiomi isbat karde lozim ni. Teoremi isbat karde lozim ni. μάθημα (máthēma). Ce junanon zyvonədə elm məno dojdə. Ce rijozijoti tarix ve ǧədime. Rijozijot bə texniki elmon aide.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Aboszoda F.F. «Russko-talışskiй slovarь (60 000 slov i vırajeniй)» A-Я. — Moskva: OOO MFVTK-press, 2011. — 210 s.
Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbyǧijə elmonDyrystə elmonFundamentalə elmon
RijozijotFizikəKimjəČoǧrafijəAstronomijəGeologijəBiologijəTaryxZyvonətiFilologijəFəlsəfəPsixologijəTəbobətSosiologijəAntropologijəEkonomijəInformətikə