Husnu Mubarək

Сe Vikipediá
Husnu Mubarək

Husnu Mubarək (4 maj 1928) — Misiri 4-inə prezident byə. Misirədə bə dynjo omə. 1949-inə sorədə əv hərbi məktəbyš oroxnijəše, lejtenant byə. 1959-1960-inə soronədə cy Sovet Ibemoni hərbi məktəbyš handəše. 1967-inə sorədə Ərəb-Israil čangədə ištirokyš kardəše. 1969-inə sorədə cy Misiri Hərbi Həvo Ləškəron rəhbər byə. 14 oktjabr 1981-11 fevrál 2011-inə soronədə ce Misiri prezident byə. 2 gylə zoəš heste.