Bə mətni dəvarde

Sovet Sosialist Respublikon Ibemon

Сe Vikipediá
Cy Sovet Ibemoni parcəm

Sovet Sosialist Respublikon Ibemon (Sovet Ibemon) (Soю́z Sovétskix Soцialistíçeskix Respúblik) — dynjo ən jolə kišvər byə. Pajtaxtyš Moskvə bəy. Pulyš Rubl byə. Rəsmi zyvonyš urusi byə. Əroziš 22 402 200 km², əholiš 293 miljon byə. Pulyš rubl byə. Azərbojčon, Belarus, Erməniston, Estonijə, Gurčiston, Latvijə, Litvə, Məldovə, Ukrajnə, Urusijət, Gazaxyston, Gyrğyzyston, Točikistan, Turkmənistan, Uzbəkistan.