Hyrdən

Сe Vikipediá
Kuvezədə hyrdən

Hyrdən ja əǧyl (hyrdənon, əǧylon) — odəm yštə hyrdənəti vaxtədə.

Hyrdənəti vaxti marzon čurbəčurin xəlǧonku. Umumi votejədə hyrdən odəme ce yštə movardə rušiku tosə pubertatə (nuperəsəti oxoj) vaxti. Kinə — ženə činsədə hyrdəne, zoə — merdə činsədə hyrdəne. Təbobətədə bə hyrdənə xəšəčoni həsr kardə byə ǧysmi votejdən pediatrijə[1].

Jol be myddəton[sərost bykə | kodi sərost karde]

Korpə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Korpə votejdən bə tosə 1 sori hyrdəni[2].

Nuperəs[sərost bykə | kodi sərost karde]

12-17 sinədə byə zoə ja kinə hyrdən.

Galerejə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Tərbijə[sərost bykə | kodi sərost karde]

De tərbijə hyrdən hozy bejdə bo jolon žimoni.

Xəšəčoni[sərost bykə | kodi sərost karde]

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Pediariя (rukovodstvo) / Pod red. R. E. Berqmana, V. K. Voqana. — Per. s anql. pod red. Voronцova İ. M — 2-e izd., pererab. i dop. — M.: «Mediцina», 1991. — T. 1 (Obщie voprosı). — S. 15—26. — 704 s. — 20 000 эkz. — ISBN 5-225-00537-3 0-03 011442-X.
  2. A. V. Mazurin, İ. M. Voronцov. Propedevtika detskix bolezneй. — 1-e izd. — M.: Mediцina, 1986. — S. 6—19. — 432 s. — 100 000 эkz.