Təbobət

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce təbobəti astovə

Təbobət — Çı insoni noxəşiyon səbəbi umutə elme. Təbabət noxəşiyon səbəbi umeteku ziyodə həmən çe noxəşiyon təyin karde, əçəyku ıştəni çko noğo doy bəbe əvoniyən umutedə. Təbabət həmən noxəşon çok karde roon umutə elme. Çı Təbabəti tarix ve ğədime. İnson bə dınyo omə rujiku de noxəşiyon canq kardəşe. Çəməku bə xəlqi təbabəti tırkəçarə votedən.

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbiqi elmon
RiyaziyotFizikəKimyəCoğrafiyaAstronomiyəQeoloqiyəBioloqiyəTarıxZıvonətiFiloloqiyəFilosofiyaPsixoloqiyəSosioloqiyəAntropoloqiyəEkonomiyəİnformətikə