Ikarus

Сe Vikipediá
Çe Ikarusi loqo

Ikarus. Çe Macaristoni avtobus istehsal kardə širkate. Şirkət 1895-inə sorədə ofayə bıə. Kanə sosialist davlətonədə ım avtobuson ve hestbin. XX sasori 60-70-inə soronədə ım širkat ve aktiv ko kardəşe. Isətəyn avtobuson vadoydə.