Islam

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Məkkə

Islam — če tolyšon bovə kardə dine.Vote bəbe ki, Tolyš vilajəti bə Xydo bovə nykardə xonəxo pəjdo karde əbyni. Bə tolyš islamin din VIII-nə əsrdə če xəlifə Uməri vaxtədə omə. Din Bəvədə kali zərdustə tolyšon islamyšon bə gišon nygətošone vitin šin bə Hyndyston. Ysətən əjo ijən Pakistonədə žimon kardən. İslamədə hafto dyglə tərigət hestej. Ironədə žijə tolyšon vejni synni Səfehi tərigətiədən. Ysətnə Azərbajčani kišvərədə žijə tolyšon vejni (vote bəbe həmmə) šijə donzə imomin.Tolyšon islamədə šijə tərigəti sərost, ce pejǧəmbəri tərigət zynedən. 1400 sor cymi bə nav Ərəbistonədə pəjdo byə pejgəmbər Muhəmmədi vardə ym dini tolyšon dylysoxti ogətedən.