Italijanə zyvon

Сe Vikipediá
Italijanə zyvoni pevylo kardə vyron

Italijanə zyvon (italiano) — ym zyvonədə 70 miljonisə ve odəm gəp žəjdə. Ym zyvon Avropə zyvononədə gyləje. Ym zyvon Italijə, San-Marinoədə rəsmi zyvone. Ym zyvon Vatikan, Isvecrədə rəsmi zyvononədə gyləje.