Bə mətni dəvarde

Janvar

Сe Vikipediá


DekabrJanvarFevral
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Janvarə mang Grigoriani təǧvimədə cy sori iminə mange ijən həmonə vəxti cy 31 ruž dəvoməkə haft gylə mangonədə iminəje.

Taryx[sərost bykə | kodi sərost karde]

Hodison[sərost bykə | kodi sərost karde]

Movardəjon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Mardəjon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Idon, mərosimon ijən xysusijə ružon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Mangon

JanvarFevralMartAprelMajIjunIjulAvgustSentjabrOktjabrNojabrDekabr