Bə mətni dəvarde

Junanə Kipr

Сe Vikipediá
Ce Junanə Kipri parcəm

Junanə Kipr (Κυπριακή Δημοκρατία) — Kipr ləpəki nysoədə byə kišvəre. 16 avgust 1960-inə sorədə ozod byə. Əroziš 6,896 km²-e. Əholiš 803147 nəfəre. Pajtaxtyš Nikosijəj.