Kipr

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Cyprus flag 300
Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus

Kipr(Κύπρος,Kıbrıs) — Kipr Miyonə dıyo həşipemədə bə qıləy səkuy. Əçəy ərazi 9 251 km², əhaliyən 1,5 milyone. Sıftə Osmanli imperiya, peşı Dıjdə Britaniyə tərkibədə bıə. 1974-inə sorədə canq bıə səku 2 hissə co bıə. Səku xaremədə Tırkə Kipr, nısoədə Yunanə Kipr heste. Dınyo Tırkə Kipri ozod hisob kardə ni. Numunə:Avropə kişvəron