Bə mətni dəvarde

Jurij Gagarin

Сe Vikipediá
Jurij Gagarin

Jurij Gagarin (Ю́riй Alekséeviç Qaqárin 9 mart 1934-27 mart 1968). Çe dınyo 1-inə kosmonavte. Ursiyətədə bə dınyo omə. Əçəy di 1941-inə sorədə Adolf Hitleri ləşkər qətəşe. 1943-inə sorədə çe səveti ləşkər ozod kardaşe. 1955-inə sorədə əv bə soveti ləşkər dəşə. Əy bə ıştənəpəri rome məktəbşon vığandaşone. 12 aprel 1961-inə sorədə əv bə kosmos pərə. 27 mart 1968-inə sorədə əv ıştənəpəri romiyəsə ıştənəpər tıpə əv mardə. 2 qılə kinəş hestışbe.