Bə mətni dəvarde

Jurij Lužkov

Сe Vikipediá
Jurij Lužkov

Jurij Lužkov (Ю́riй Mixáйloviç Lujkóv 21 sentybar 1936). Çe Ursiyəti poytaxt Moskva 2-inə mer bıə. Moskvadə bə dınyo omə. Çe 1954-inə soriku ko kardedə. 1968-inə sorədə Kommunist Partiya uzv bıə. 1991-inə sori iyunədə əy çe Moskva meri maven səçınyəşone. 6 uyun 1992-inə sorədə Lujkovi çe Moskva mer səçınyedən. Det bə 28 sentyabr 2010-inə sori əv Moskva mer bedə. Dı kərə kəxıvand bıə. 2 qılə zoəş, 2 qılə kinəş heste. Əçəy 2-inə jen Yelena Baturina dınyo ən ərbobə odəmonədə qıləye.