Bə mətni dəvarde

Kabardino-Balkarija

Сe Vikipediá
Cy Kabardino-Balkarija gerb

Kabardino-Balkarija Respublikə (urus.Kabardíno-Balkárskaя Respúblika) — cy Ursijəti respublikonədə gyləje. Pajtaxtyš Nalcike. Əroziš 12,470 km²-e. Əholiš 860 həzoje. Ijo kabardinon, uruson, balkaron žijedən.