Bə mətni dəvarde

Nalcik

Сe Vikipediá
Cy Nalciki parcəm

NalsikUrusijəti šəhəronədə gyləje, Kabardino-Balkarija pajtaxte. Ym šəhəri 1724-inə sorədə bino kardəšone. Əholiš 64 həzoye. Əroziš 67 km²-e.