Bə mətni dəvarde

Kaspi dyjo

Сe Vikipediá
Kaspi dyjo

Kaspi dyjo (rus. Kaspiйskoe more, fars. دریای خزر - Darjâ-je Xazar) — se dyjo sa gyləsə bəpe nomyš byə. Ce nomonədə Dejləmi, Məzandaran, Gilon, Təjləsən nomon ve cərin.

Zəmini ən jolə beaxarinə kot. Avropə ijan Asijə marzədə binobedə. Bynədəš se okeani zəminə lu vyrə be gorə dyjo nomyšon doə. Cymikuən čo səj ovi xususijjət, jolətiš inən bəvədə žijə čonlion bə dyjo čonlion oxšəš doə gornə bəj dyjo votedən. Axaryš nybe gorə səj tərkibədə nemeki promille 0,05‰, Volgə ru deltədə 1-2‰-je. Ovi səvijə sobit ni. Hol hozyrədə səj səvijjə təgribən 28 metriku bə žije. Əj dynjo čo ovə hovzonku əsos fərgyš Dynjo Okeani hes gyle sərosə əlogəš nybeje. Ǧədimə xəritonədə Kaspi dyjo, Gilan dyjošon votə. Kaspi kəfšən 392 həzo km²-e. Marzi umumi dyrozətiš 6380 km-e. Dyrozətiš 1205 km, panətiš 554 km, ən nyğylə vyrəš 1025 m-e.