Kobəsonə Irlandijə

Сe Vikipediá
Ce Kobəsonə Irlandijə gerb

Kobəsonə Irlandijə (Northern Ireland) — ce Dyždə Britanijə kišvəronədə gyləje. Pajtaxtyš Belfaste. Əroziš 13843 km²-e. Əholiš 1,81 miljone.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]