Bə mətni dəvarde

Kongo ru

Сe Vikipediá

Kongo ru- (fra. Fleuve Congo) — dyminə ən dyroza ru Afrikəda. Ru ehurijda Mijona Afrikəda. Kongo ru dyrozi cy Cambiši ru səvon — təxminən 4700 km. Kongo ru ən nyčyla ru dynjoda. Dynjoda iglə Kongo ru dəvarda Ekvator dy karada.