Kreml

Сe Vikipediá
Kreml

Kreml (Kremlь). Çe Ursiyəti hukuməti nıştə ko kardə ofise. Çe Ursiyəti prezident iyo jimon kardedə. Çe Ursiyəti ve şəhəronədə Kremlon hestin. Əçəvon dılədə ən məşhuri çe Moskva Kremle. Əçəy ərazi 0,277 km²-e. Əçəy divon dırozi dı həzo penc sa metre. Vist qılə kəlləş heste. Har kəllə bılındəti həşto metre. Əçəy ço qılə kəybəş heste. Kremli 1482-1495-inə soronədə dütəşone. Çari hukumətən, Sovet İbemoni hukumətonən iyo nıştən. Dıminə ən məşhurə Kreml çe Çe Tatarstani poytaxt Kazanədəy. Im Kremli X—XVI sasoronədə dütəşone. Im Kremli divon dırozi i həzo həşt sa metre. Senzə qılə kəlləş bıə. Əçəvonədə həşt qılə kəllə det bə ısə mandə. Dı qılə kəybəş heste. Har kəllə bılındəti pencohəşt metre. Divon bılındəti 8-12 metre.