Leonid Kravcuk

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Leonid Kravcuk

Leonid Kravcuk (Leonіd Makaroviç Kravçuk 10 yanvar 1934-10 maj 2022). Çe Ukrayna 1-inə prezident bıə. Həşinıştə Ukraynadə bə dınyo omə. Əçəy 6 sinnış beyədə Həşinıştə de Həşipemə Ukrayna i bedə. Əçəy pıə Dıminə dınyo canqadə Belarusadə mardə. 1990-inə sori martədə əy çe Ukrayna Penə Rada deputat səçınyedən. Əv 1990-1991-inə sorondə çe Ukrayna Penə Rada rəhbər bedə. 1 dekabr 1991-ədə Kravçuki çe Ukrayna 1-inə prezident səçınyedən. 5 dekabr 1991-19 iyul 1994-ədə əv çe Ukrayna prezident bedə. 2 qılə zoəş heste.