Bə mətni dəvarde

Lev Jašin

Сe Vikipediá
Lev Jašin

Lev Jašin (Lev İvánoviç Я́şin 22 oktyabr 1929-20 mart 1990). Çe Sovet İbemoni futbolvon bıə. Dınyo ən çokə kəybədə mandəkəsonədə qıləy bıə. Ursiyətədə bə dınyo omə. Çe əğılətiku futbol hənək kardəşe. Sıftə əv de futboli i vırədə hokkeyən hənək kardedəbe. 1949-1971-inə soronədə əv çe "Dinamo Moskva" klubu kəybədəmandəkəs bıə.