Lev Trotski

Сe Vikipediá
Lev Trotski

Lev Trotski (Лев Дави́дович Тро́цкий, Лейба Давидович Бронштейн; 7 nojabr 1879 — 21 avgust 1940) — cy Sovet Ibemoni ofajə kardəkəsonədsə gyləj byə. Cy Ukrajnə Xerson məholədə bə dynjo omə. Millətyš jəhudi byə. 1897-inə sorədə bə inğilabkardəkəson dylə dəšə. 28 janvar 1898-inə sorədə əj gətəšone. 2 kərə kuc kardəše. 1-inə kərə bə Fyrəngyston, 2-inə kərə bə Amerikə Ibyə Štaton šə.