Loran Gbagbo

Сe Vikipediá
Loran Gbagbo

Loran Gbagbo (Laurent Koudou Gbagbo; 31 maj 1945) — ce Kot Di Vuari 4-inə prezident bıə. Kot Di Vuarədə bə dınyo omə. 1971-inə sorədə əy gətəşone. 1979-inə sorədə əv çe Fyrəngystoni Sorbonna universitetədə elmi ko nıvıştəşe. 26 oktyabr 2000-inə sorədə əy çe Kot Di Vuari prezident səçınyedən. Əv 2002-2003-inə sorədə devləti dılədə bə muxalifəti ləşkəron, 2004-inə sorədə de Fyrəngystoni čang kardedə. 2011-inə sori aprelədə Alassan Uattara de inğilabi əy çe vəzifəku eğandedə. 30 noyabr 2011-inə sorədə çe Niderlandi Haaga şəhərədə əçəy məhkəmə bino bıə.