Bə mətni dəvarde

Məhəmməd Suharto

Сe Vikipediá
Məhəmməd Suharto

Məhəmməd Suharto (Haji Muhammad Soeharto 8 iyun 1921-27 yanvar 2008). Çe İndoneziya 2-inə prezident bıə. İndoneziyadə bə dınyo omə. Xeyzonış beçiz bıə. 1 iyun 1940-inə sorədə əv bə ləşkər dəşə. 1 oktyabr 1965-inə sorədə əv inğilab kardəşe. 12 mart 1967-inə sorədə əv çe İndoneziya prezident bıə. 21 máy 1998-inə sorədə əv çe hakimiyyətiku şə. 27 yanvar 2008-inə sorədə mardə.