Indonezijə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Çe İndoneziya pərçəm


İndoneziya. Nıso-Həşipemə Asiya davlətonədə qıləye. Dınyo ən ve əhali bıə mısılmonə davləte. Poytaxtış Cakartəy. Rəsmi zıvonış İndoneziya zıvone. Im davlət Sakit okeanadə bıə səkuyonədə ibarəte. 17 avqust 1945-inə sorədə ozod bıə. Əraziş 1 919 440 km²-e. Əhaliş 251 milyone. Pulış rupiy.