Mərakeš

Сe Vikipediá
Mərakeš


Mərakeš, Maroko ( المغرب0) — Kobəsonə Afrikədə bıa kišvəronədə gyləje. Ce Mərəkeši pajtaxt Rabate. 2 gylə rəsmi zyvonyš (ərəbi-bərbəri) heste. Fransyz de ispanə zyvonon syxan karde zynedə Mərakeši mərdum. Əholiš 32,5 miljon, ərozišən 446 550 km²-e. Idorə kardə sistem monarxijəj. Əčəj kobəsonədə Mijonə dyjo, həšinyštədə Əšišə okeane. De Əlčəzajiri, Mavritanijə marzyž heste.