Bə mətni dəvarde

Əlčəzajir

Сe Vikipediá
Ce Əlčəzajiri pərcəm

Əlčəzajir — ce Xəremə Afrikə kišvəronədə gyləje. 5 ijul 1962-inə sorədə ozod byə. Rəsmi zyvonyš ərəbe. Pulyš dinare. Əroziš 2 381 740 km²-e. Əholiš 38 miljonisə veje. Pojtaxtyš Əlčəzajir šəhəre.

Numunə:Afrika dovləton