Bə mətni dəvarde

Manama

Сe Vikipediá
Bahrain World trade Center .jpg
Manama, Bəhrejn

Manama — cy Bəhrejni pajtaxte. Ym šəhəri 1345-inə sorədə bino kardəšone. Əholiš 436 həzoje[1]. Əroziš 30 km2-e.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

  1. Annual Population of Urban Agglomerations with 300,000 Inhabitants or More in 2014, by Country, 1950–2030 (thousands), World Urbanization Prospects, the 2014 revision.