Bəhrejn

Сe Vikipediá
Ce Bəhrejni parcəm

Bəhrejn — Mijonə Həšipemə kišvəronədə gyləje.

Idorə kardə fomrə monarxijəj. Pojtaxtyš Manaməj. 14 avgust 1971-inə sorədə ozod bıa. Rəsmi zyvonyš ərəbije. Pulyš ce Bəhrejni dinare. Səkujə kišvəre. Əroziš 750 km²-e. Əhaoiš 1,2 miljone. Bə Səudijə Ərəbistan neze. Əcəj de Səudiyə Ərəbistani mijonədə pard heste.

Ce Bəhrejni xəritə
Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrsijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystanMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistanAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTurkijəJəmən