Bə mətni dəvarde

Maršali plan

Сe Vikipediá
Čorče C. Maršal

Maršali planAlmanijə de Japonijə kutisə 1945-nə sorədə ki ǧələbə kutisə və danyvarde ki, de tarse əvəz be. Di Amerika müttəfiǧ be Sovet i kərədə garde beci dyšmen ogarde. Sarde čang cyl sor dəkəšəše.

Sarde čang bə Amerikə čəmjəti, bə əcəj kišvəri sijosəti jole ovaxtəti vardyše.