Almanijə

Сe Vikipediá
Almanijə

Almanijə (Deutschland) — Avropədə gylə kišvər. Ce Almanijə ərozi 357 021 km², əholi 81 147 265-e. Pojtaxtyš Berline. Rəsmi zyvonyš almanə zyvone. Pulyš EURO-j. 3 sentjabr 1990-inə sorədə həšipemə de həšinyštə Almanijə i byə. Almanon bəpeštə əjo turkon, poljakon, xorvaton čo millətonən žimon kardedən. Dynjo ən ve inkišof kardə kišvəronədə gyləje.

Avropə kišvəron

AlmanijəAndorrəAlbanijəAvstrijəBelcikəBelarusBolgaristanBosnijə ijən HersegovinəDyždə BritanijəCexijəDanimarkəErmənistonEstonijəFinlandiyəFyrəngystonIrlandijəIspanijəIsvecIsvecrəItalijəIslandijəKiprLatvijəLixtenštejnLitvəLuksemburgMačarystonMakedonijəMəldovəMaltəMonakoNiderlandNorvecAzərbojčonPolšəPortugalijəGyrčistonRumynijəSan-MarinoSerbijəSijobandistanSlovakijəSlovenijəTyrkijəUkrajnəUrsijətVatikanXorvatijəJunanyston

Ce bejnəlxəlǧi tərəfiku ǧəbul kardə nybyə, əmma ce BMT kali uzvon tərəfiku ǧəbul kardə byə kišvəron: AbxazijəNyso OsetijəKosovoTurkijə Kipr