Masal (Iron)

Сe Vikipediá
Masal

Masal — ce Ironi xəremə-həšipemədə byə šəhəre.

1998-minə sorədə ce Tolyš šəhristoniku čo byə. Masal Tolyšə bandonədə yštə vyrə gətəše. Ysət ce Ironi tərkibədəje. Ce Masali əholi 100% tolyšin. Masal ce tolyšon vilojəti dylədəje. Ce Masali ərozi 633 km², əholiš 50 həzosə veje.

Šikilon galerejə[sərost bykə | kodi sərost karde]