Bə mətni dəvarde

Mercedes-Benz

Сe Vikipediá
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz — dynjo ən jolə ávtomobil istehsal kardə širkətonədə gyləje. Cy Almanijə širkəte. Im širkəti mərkəz Štutgartədəy. Im širkəti 1926-inə sorədə Karl Benz, Gotlib Dajmler, Vilhelm Majbax ofajə kardəše. Im širkətədə 140000 odəm ko kardedə. Im širkəti mylk havdə miljard jevroje. Im širkəti i sornə devrijjə həšto nəv miljard jevroje. Im širkəti i sornə xəyr həšt miljard jevrosə veje. Im širkəti bə Daimler AGi dylə daxile.