Bə mətni dəvarde

Mifologijə

Сe Vikipediá
Mifologijə kali šikilonədə gyləj

Mifologijə (μυθολογία) — ym syxani məhnə ǧədimə junananə zyvonədə syxani umuteje. Har milləti yštə mifologijəš heste. Mifologijə ce Ədəbijot əsəronədə ve məšhure. Ən vejən ce junana mifoloži personažon Zevs, Odisseja, Promete əcəvon dylədə ən məšhurin. Mifologijə ce Ədəbijoti ən ǧədimə žanre. Nəǧylon həmmə ce mifologijə dyllədəj. Ce Tolyšonən yštə mifologijəšon heste.