Mifologijə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce Mifologijə kali šikilonədə gyləj

Mifologijə (μυθολογία). Ce ym syxani məhnə ǧədimə junananə zyvonədə syxani umuteje. Har milləti yštə mifologijəš heste. Mifologijə ce Ədəbi əsəronədə ve məšhure. Ən vejən ce junana mifoloži personažon Zevs, Odisseja, Promete əcəvon dylədə ən məšhurin. Mifologijə ce Ədəbijoti ən ǧədimə žanre. Nəǧylon həmmə ce mifologijə dyllədəj. Ce Tolyšonən yštə mifologijəšon heste.