Bə mətni dəvarde

Nikolas Maduro

Сe Vikipediá
Nikolas Maduro

Nikolas Maduro (Nicolás Maduro Moros; 23 nojabr 1962) — cy Venesuela sijasətvone. Cy Venesuela 75-inə prezidente. Venesuela pajtaxt Karakas bə dynjo omə. Millətyš jəhudij. Syftə əv avtobus roməkəs byə. 1998-inə sorədə əj bə Venesuela parlament səcynjəšone. Əv de Hugo Cavesi tərəfdor byə. Peš Hugo Cavesi marde əy prezident səcynjəšone. Ym səcynjedə əv Enrike Kapriles Radonski bardəše. 19 aprel 2013-inə soriku cy Venesuela prezidente.