Hugo Caves

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Huqo Çaves

Hugo Caves (Hugo Rafael Chávez Frías 28 iyul 1954-5 mart 2013). Çe Venesuela 74-inə prezidente. Venesueladə bə dınyo omə. 2 fevrál 1999-5 mart 2013-ədə çe Venesuela prezident bıə. 4 fevrál 1992-inə sorədə inğilabış kardəşe. Im inğilabədə hukumət əy bardəşe. Peş inğilabi əy qətəşone. 1994-inə soronədə əy zindoniku vaduaşone. 1998-inə sorədə əy çe Venesuela prezident səçınyəşone. 2002-inə sorədə muxalifəti tərəfi qətəkəson əy çe prezidentəku ğande piyəşone bəçəy qoroş bə Çavesi vəynə inğilab kardəşone. Im səfə Çaves bardəşe. Bə Amerika İbə Devləton, həşinıştə davləton vəynə bıə. De Muəmmar Kəddafi, Səddam Huseyni, Fidel Kastro nez bıə. Venesuela iqtisadi inkişafı qoroş ve konış kardəşe. Venesueladə ve islahtonış bardə. Im islahatondə beçizon xəyrşon vində. 5 mart 2013-ədə noxəşiku mardə.