Bə mətni dəvarde

Nissan

Сe Vikipediá
Nissan

NissanJaponijə avtomobil istehsol kardə şirkətonədə qıləye. 1933-inə sorədə ofayə bıə. Cy şirkəti mərkəz cy Japonijə Yokohama şəhərədəy. Şirkətədə 160 həzo odəm ko kardedə. Cy Japonijə avtomobil istehsol kardə şirkəton reytinqədə cy Toyota, Honda bəpeştə 3-inə vırə qətedə.