Oftalmologijə

Сe Vikipediá

Oftalmologijə — cašə noxəšijon həxdə elme. Ibn Sina kitobondə 500 sor həkimon istifadə kardəšone. Cašə noxəšijon əsos glaukoma katarakta čo noxəšənonin. Caši zəjifəti 2 čürə bedə — dijəro bevəč vinde + nezi bevəč vinde. 40 sini bəpeštə odəmon cəšon nezi cok vindənin. Bəcəj goroš dijəro bevəč vindəkəson 40 sini bəpeštə tikəj co vindedən.